Được sự phân công của Liên đội, sáng thứ hai ngày 06/01/2020 Chi đội lớp 2A6 và lớp 3B tổ chức tiết sinh hoạt dưới cờ mở đầu cho chủ điểm tháng 1 “Mừng Đảng - Mừng xuân”. Chủ đề ...