Friday, 28/01/2022 - 14:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Dĩnh Kế
 • Ngô Thị Thu Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973151199
  • Email:
   thuanhth76@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Tin học

 • Hoàng Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0975308652
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy kê

 • Thân Thị Tân Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01233857744
  • Email:
   thantanlien@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Tiếng Anh

 • Chu Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0966098956
  • Email:
   thanhhabg2012@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Tiếng Anh

 • Dương Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng Tổ 2+3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982420976
  • Email:
   landinhke@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng Tổ 2+3 - Chủ nhiệm lớp 3G

 • Trần Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0977933791
  • Email:
   hangdinhke@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 3E

 • Nguyễn Thị Hồng Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01682547792
  • Email:
   nthxuan123@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 3D

 • Phạm Thị Trịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01697644099
  • Email:
   phamthitrinh70@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 3C

 • Dương Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01242535247
  • Email:
   lan76bg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 3B

 • Phạm Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01693035610
  • Email:
   mh0557704@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 3A

 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985140445
  • Email:
   huongtho76@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 2H

 • Nguyễn Thị Lịch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó Tổ trưởng Tổ 2+3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985384165
  • Email:
   bongden490@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó tổ trưởng Tổ 2+3 - Chủ nhiệm lớp 2G

 • Vũ Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0986421560
  • Email:
   vunga0670@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 2D

 • Nguyễn Thị Lệ Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01638137779
  • Email:
   nguyenthilethu73@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 2A

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 78
Hôm qua : 103
Tháng 01 : 2.398
Năm 2022 : 2.398