Thứ sáu, 28/01/2022 - 13:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Dĩnh Kế
 • Ngô Thị Thu Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973151199
  • Email:
   thuanhth76@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Tin học

 • Ngô Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0397896868
  • Email:
   kimoanhngothi@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường.

 • Thân Thị Tân Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01233857744
  • Email:
   thantanlien@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Tiếng Anh

 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984848168
  • Email:
   hangchiduongbg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Tiếng Anh

 • Chu Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0966098956
  • Email:
   thanhhabg2012@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Tiếng Anh

 • Dương Thị Suốt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01234135127
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Thể dục

 • Trần Thị Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng Tổ 4+5
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01272683636
  • Email:
   tranuyen74bg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng Tổ 4+5 - Chủ nhiệm lớp 5G

 • Phạm Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977741376
  • Email:
   quycopy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó tổ trưởng Tổ 4+5 - Chủ nhiêm lớp 4C

 • Trần Thị Tố Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01662028987
  • Email:
   touyendkbg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   hủ nhiệm lớp 4A

 • Dương Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng Tổ 2+3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982420976
  • Email:
   landinhke@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng Tổ 2+3 - Chủ nhiệm lớp 3G

 • Phạm Thị Trịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01697644099
  • Email:
   phamthitrinh70@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 3C

 • Dương Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01242535247
  • Email:
   lan76bg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 3B

 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985140445
  • Email:
   huongtho76@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 2H

 • Nguyễn Thị Lịch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó Tổ trưởng Tổ 2+3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985384165
  • Email:
   bongden490@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó tổ trưởng Tổ 2+3 - Chủ nhiệm lớp 2G

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 76
Hôm qua : 103
Tháng 01 : 2.396
Năm 2022 : 2.396